Добави не на ЕВРОТО

Напишете не на ЕВРОТО в горен десесен ъгъл на бюлетината. Има силата на Референдум.

Продаването и купуването на гласове е престъпление.